Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

Contact

Adresa:

Celovečka 20a
24000 Subotica, Srbija

Mesaroš Rudolf
Tel.: +381 63 84 53 660
e-mail: mesarosrudi@gmail.com
skype: mktiffany

Kovač Jožef
Tel.: +381 64 111 29 48