Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

enterijer ukrašen vitraž kupolama

Privatna vila Dedinje- plafonski vitraž sa kupolom od stakala u boji -tiffany tehnika