Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

Katolička crkva Svetog križa Subotica