Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

izrada vitraža za crkvu

Crkva Kelebija – vitraž od oslikanih stakala u boji - olovna tehnika