Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

NICC - Certificate of Extraordinary Achivement

Povovdom 10.god.postojanja Nacionalnog institute kreativne komunikacije NICC Bengalore Indija dodeljen nam je cetrifikat izvanrednog dostignuća kao međunarodno priznanje za naš rad,negovanje I usavršavanje umetnosti vitraža,kao i negovanje starog zanata.

Na fotografiji  predstavnici M&K Tiffany-Subotica,Srbija i NICC Bengalore, Indija,gosp.Kovač Jožef,Dekan NICC Mrs. Aleksandra Rotar Rose I gosp.Mesaroš Rudolf.