Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

O svemu po malo - Jožef Kovač Rudolf Mesaroš galerija M&K