Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

Plafonski vitraž

ZOO vrt Palić – plafonski vitraž  od stakala u boji –tiffany tehnika