Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

Početak reštauracije vitraža