Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

prozori ispunjeni vitražom

Privatni stan Subotica – vitraž od stakala u boji – tiffany tehnika