Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

restauracija olovnom tehnikom

Katolička crkva Svetog križa Subotica - vitraž od oslikanih stakala u boji - olovna tehnika.
Autor ŠANDOR LIGETI 1896.god.