Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

restauracija vitraža

„Žuta kuća“ Subotica - vitraž od oslikanih stakala u boji - olovna tehnika.

Autor EDVARD KRACMAN, 1881.god.