Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

Restauracija vitraža u crkvi

Katolička crkva Kljaićevo - vitraž od oslikanih stakala u boji - olovna tehnika.

Autor EDVARD KRACMAN 1890.god