Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

Restauracija vitraža u sinagogi Subotica