Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

Stona tiffany lampa

Stona tiffany lampa prečnika 50 cm i visine 80 cm, na restauriranom antik postolju.