Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

vitraž od oslikanih stakala

Stambeni objekat Subotica – vitraž od oslikanih stakala u boji – tiffany tehnika