Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

vitraž paravan od stakala u boji

Privatni stan Subotica - paravan – vitraž od stakala u boji – tiffany tehnika