Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

Vitraž u enterijeru restorana

"Gentlmen's pub" Subotica – vitraž od stakala u boji – tiffany tehnika