Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

vitraž ulepšava enterijer kuće

Privatna kuća Sombor – vitraž  od stakala u boji, kao i sa fazetiranim staklima – tiffany tehnika