Vitraži, Tiffany lampe, Restauracije vitraža

vodeni zid od vitraža

Medicinska škola Subotica –„vodeni zid“ vitraž od stakala u boji -tiffany tehnika